Bestuursarchief

Download bestanden

Open de map of sub-map met de bestanden die u wilt downloaden. Vervolgens: klik op de naam van een bestand om het direct te downloaden of schakel bulkacties in en klik naast de naam op de grijze tabelregels om meerdere bestanden te selecteren en in één keer te downloaden met de knop Gewenste actie > 'Download'. Navigeer door de mappen met de links boven de tabel (de zgn. 'breadcrumbs').

Upload bestanden

+ Add FilesFile Up ➚

LET OP: De maximale totale grootte van één upload mag 128MB bedragen. Wilt u meer dan 128MB uploaden, doe dat dan in meerdere keren.

  1. Kies eerst als Doelmap Bestuursarchief en daarna met dezelfde knop de gewenste sub-map.
  2. Maak eventueel zelf een nieuwe submap aan door in de tabel hierboven op + Nieuwe map te klikken.
  3. Geef de nieuwe map een naam en klik in de kolom rechts op Opslaan.
  4. Voeg één of meerdere bestanden toe met Bestanden toevoegen.
  5. Klik daarna op Start uploaden en ververs de pagina om het resultaat te zien.